DIT IS ONZE

SERVICE PAGINA

Contact, Colofon, Disclaimer en Voorwaarden.

Dit zijn de onderdelen van deze pagina.

Service. Op deze pagina zullen wij mededelingen doen over allerlei zaken die betrekking hebben op het functioneren van de websites van Antonweb.nl Ook de huishoudelijke mededelingen en de diverse regels, verplichtingen over het publiceren op internet gaan we hier vermelden met de bedoeling open kaart te spelen inzake onderwerpen die er zijn zowel hier op de websites als in de wereld van het World Wide Web. Ook de officiële regels zoals de Colofon, de Disclaimer en de Voorwaarden zijn onder dit kopje Service, te raadplegen. Colofon Deze website (www.antonweb.nl) is het centrale punt van de internetonderneming genaamd Antonweb.nl en is als zodanig ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Midden-Nederland onder nummer: 30251046 en is een particulier initiatief en vergaart teksten, foto’s, items en verhalen onder de vlag van de vrije meningsuiting om te komen tot de publicatie van de genoemde content. Deze publicatie zal op de diverse websites van de onderneming zoals genoemd op de pagina van “Onze websites” als onderdeel van deze site, uitgevoerd worden. Managing Director: A.H.Wouterse Medewerkers en aliassen: Redactie Nederland e-mail: redactie@antonweb.nl Redactie Antwerpen e-mail: redactie@antonweb.nl Softwood e-mail: softwood@antonweb.nl Jambon e-mail: jambon@antonweb.nl Eefje e-mail: eefje@antonweb.nl Annetta e-mail: annetta@antonweb.nl Smitje e-mail: smitje@antonweb.nl Jan van Houtum e-mail: cityboy@hetnet.nl Contact: Info@antonweb.nl Management en Vrijwilligersteam Ton Wouterse Kees van Oorschot Annetta Jan van Houtum Eefje van den Mortele Johan de Miert Joris Ranoc Petra en Joycelin John Lunkers Sjefke den Ouderst Tine de Vlist Lucien Verbeeke Carina Molker Paul en Joke Jambon Marithe Sonja Lisette Peter de Wilde Softwood Leon de Ville Fahria Mahida Cityboy Milan Sven Marianne Dees Maarten Keik, Zeik, Kuk, Zuk (Promotieteam.) Externe Fotograaf: Erwin van Dijk een verwoed fotograaf uit Alphen aan den Rijn, wij zullen regelmatig foto’s plaatsen die door Erwin zijn gemaakt, wil je meer weten over de foto’s en de maker, kijk dan even op de site van ........ Erwin van Dijk: www.guerrillaphotography.tk Copyright Alle teksten, artikelen, foto’s en overige zaken op de sites die beheerd worden door Antonweb.nl vallen onder het auteursrecht van Antonweb.nl of de website waar op deze zijn geplaatst. Overname van teksten, foto’s en items van de sites van Antonweb.nl kan aan particulieren toegestaan worden mits bronvermelding en vooraf melding per mail. De overname of het gebruik van foto’s, volledige gedichten, verhalen en columns door bedrijven en instellingen of een zakelijke opdrachtgever mag uitdrukkelijk plaatsvinden na betaling van de te bepalen kosten en de schriftelijke toestemming van de redactie van Antonweb.nl, deze is aan te vragen door het sturen van een e-mail met opgave van redenen en de gevraagde content voor het gebruik, dit e-mailadres is: redactie@antonweb.nl DISCLAIMER. De Redactie van Antonweb.nl betracht bij het ontwikkelen van de website www.antonweb.nl grote zorgvuldigheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gepubliceerde data, teksten en foto’s. Wel zullen genoemde items zo spoedig mogelijk verwijderd worden van deze website als deze achteraf mogelijke schade in welke vorm dan ook kunnen veroorzaken. Op de inhoud, beeld en vormgeving van de website www.antonweb.nl berust het Copyright, welke omvat de auteursrechten, het fotorecht en databankenrechten. Teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, namen en logo’s zijn en blijven eigendom van Antonweb.nl. Elke aansprakelijkheid voor eventuele schade door toegang tot en het gebruik van de site; www.antonweb.nl, wordt niet aanvaard. De site www.antonweb.nl kan links naar andere websites bevatten. Gelinkte sites zijn niet onder de controle van Antonweb.nl en vallen ook niet onder de verantwoordelijkheid voor de inhoud onder Antonweb.nl en mogelijke schadelijke gevolgen van de overdracht van informatie die schadelijke of kwalijke gevolgen kan hebben, veroorzaakt door de exploitanten van gelinkte sites, zijn niet verhaalbaar op Antonweb.nl. Op de site www.antonweb.nl en op deze disclaimer is het Nederlands Recht van toepassing. Voorwaarden. 1 De aangeboden kopij mag geen racistische of discriminerende teksten of foto’s bevatten. 2 De kopij mag geen beledigingen of smaad voor personen, bedrijven of instellingen bevatten. 3 De kopij kan uitsluitend per e-mail via info@antonweb.nl of een ander nader genoemd e-mailadres ingestuurd worden en het meezenden van scripts en sitesturende elementen is niet toegestaan. 4 De ingestuurde kopij inclusief foto’s moeten vrij van rechten zijn en mogen niet zijn verkregen door plagiaat of diefstal. 5 Antonweb.nl is gerechtigd zonder opgaaf van redenen ingestuurde kopij te weigeren. 6 De kopij wordt en blijft beschikbaar voor publicatie op de sites van Antonweb.nl op het moment dat dit per e-mail ontvangen wordt en Antonweb.nl bepaalt de wijze van publiceren. Echter het eigendomsrecht blijft bij de indiener van de kopij. 7 De redactie kan zonder vermelding van redenen kopij weigeren. 8 Commerciële items zonder afspraken met Antonweb.nl worden geweigerd. 9 Antonweb.nl betracht grote voorzichtigheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de aangeboden foto’s, teksten, video’s en data en kan zo zonder opgaaf van redenen deze weigeren of van de website verwijderen. 10 Antonweb.nl is een particulier initiatief en zal beïnvloeding door derden, commercie of overheid niet toestaan. 11 Plaatsing commerciële advertenties kunnen aangevraagd worden via info@antonweb.nl tegen een nader te overleggen tarief of volgens de op deze site vermelde tarieven. 12 Schade veroorzaakt door niet beïnvloedbare inhoudswijzigingen of aantasting van de inhoud door inbreuk van buitenaf op de website; www.antonweb.nl, wordt gemeld bij de bevoegde instanties en de kosten veroorzaakt door deze handelingen worden verhaald op de veroorzaker(s). 13 De anonimiteit zal op verzoek van de indiener worden gewaarborgd en foto’s zullen eerst dan pas worden geplaatst met toestemming van de indiener of toeziend meerderjarige.
© Antonweb.nl 2013/2019
Wat gaan jullie doen vandaag....? Naar familie in Amersfoort....

DIT IS ONZE

SERVICE PAGINA

Contact, Colofon, Disclaimer en

Voorwaarden.

Dit zijn de onderdelen van deze pagina.

Service. Op deze pagina zullen wij mededelingen doen over allerlei zaken die betrekking hebben op het functioneren van de websites van Antonweb.nl Ook de huishoudelijke mededelingen en de diverse regels, verplichtingen over het publiceren op internet gaan we hier vermelden met de bedoeling open kaart te spelen inzake onderwerpen die er zijn zowel hier op de websites als in de wereld van het World Wide Web. Ook de officiële regels zoals de Colofon, de Disclaimer en de Voorwaarden zijn onder dit kopje Service, te raadplegen. Colofon Deze website (www.antonweb.nl) is het centrale punt van de internetonderneming genaamd Antonweb.nl en is als zodanig ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Midden- Nederland onder nummer: 30251046 en is een particulier initiatief en vergaart teksten, foto’s, items en verhalen onder de vlag van de vrije meningsuiting om te komen tot de publicatie van de genoemde content. Deze publicatie zal op de diverse websites van de onderneming zoals genoemd op de pagina van “Onze websites” als onderdeel van deze site, uitgevoerd worden. Managing Director: A.H.Wouterse Medewerkers en aliassen: Redactie Nederland e-mail: redactie@antonweb.nl Redactie Antwerpen e-mail: redactie@antonweb.nl Softwood e-mail: softwood@antonweb.nl Jambon e-mail: jambon@antonweb.nl Eefje e-mail: eefje@antonweb.nl Annetta e-mail: annetta@antonweb.nl Smitje e-mail: smitje@antonweb.nl Jan van Houtum e-mail: cityboy@hetnet.nl Contact: Info@antonweb.nl Management en Vrijwilligersteam Ton Wouterse Kees van Oorschot Annetta Jan van Houtum Eefje van den Mortele Johan de Miert Joris Ranoc Petra en Joycelin John Lunkers Sjefke den Ouderst Tine de Vlist Lucien Verbeeke Carina Molker Paul en Joke Jambon Marithe Sonja Lisette Peter de Wilde Softwood Leon de Ville Fahria Mahida Cityboy Milan Sven Marianne Dees Maarten Keik, Zeik, Kuk, Zuk (Promotieteam.) Externe Fotograaf: Erwin van Dijk een verwoed fotograaf uit Alphen aan den Rijn, wij zullen regelmatig foto’s plaatsen die door Erwin zijn gemaakt, wil je meer weten over de foto’s en de maker, kijk dan even op de site van ........ Erwin van Dijk: www.guerrillaphotography.tk Copyright Alle teksten, artikelen, foto’s en overige zaken op de sites die beheerd worden door Antonweb.nl vallen onder het auteursrecht van Antonweb.nl of de website waar op deze zijn geplaatst. Overname van teksten, foto’s en items van de sites van Antonweb.nl kan aan particulieren toegestaan worden mits bronvermelding en vooraf melding per mail. De overname of het gebruik van foto’s, volledige gedichten, verhalen en columns door bedrijven en instellingen of een zakelijke opdrachtgever mag uitdrukkelijk plaatsvinden na betaling van de te bepalen kosten en de schriftelijke toestemming van de redactie van Antonweb.nl, deze is aan te vragen door het sturen van een e- mail met opgave van redenen en de gevraagde content voor het gebruik, dit e-mailadres is: redactie@antonweb.nl DISCLAIMER. De Redactie van Antonweb.nl betracht bij het ontwikkelen van de website www.antonweb.nl grote zorgvuldigheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gepubliceerde data, teksten en foto’s. Wel zullen genoemde items zo spoedig mogelijk verwijderd worden van deze website als deze achteraf mogelijke schade in welke vorm dan ook kunnen veroorzaken. Op de inhoud, beeld en vormgeving van de website www.antonweb.nl berust het Copyright, welke omvat de auteursrechten, het fotorecht en databankenrechten. Teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, namen en logo’s zijn en blijven eigendom van Antonweb.nl. Elke aansprakelijkheid voor eventuele schade door toegang tot en het gebruik van de site; www.antonweb.nl, wordt niet aanvaard. De site www.antonweb.nl kan links naar andere websites bevatten. Gelinkte sites zijn niet onder de controle van Antonweb.nl en vallen ook niet onder de verantwoordelijkheid voor de inhoud onder Antonweb.nl en mogelijke schadelijke gevolgen van de overdracht van informatie die schadelijke of kwalijke gevolgen kan hebben, veroorzaakt door de exploitanten van gelinkte sites, zijn niet verhaalbaar op Antonweb.nl. Op de site www.antonweb.nl en op deze disclaimer is het Nederlands Recht van toepassing. Voorwaarden. 1 De aangeboden kopij mag geen racistische of discriminerende teksten of foto’s bevatten. 2 De kopij mag geen beledigingen of smaad voor personen, bedrijven of instellingen bevatten. 3 De kopij kan uitsluitend per e-mail via info@antonweb.nl of een ander nader genoemd e-mailadres ingestuurd worden en het meezenden van scripts en sitesturende elementen is niet toegestaan. 4 De ingestuurde kopij inclusief foto’s moeten vrij van rechten zijn en mogen niet zijn verkregen door plagiaat of diefstal. 5 Antonweb.nl is gerechtigd zonder opgaaf van redenen ingestuurde kopij te weigeren. 6 De kopij wordt en blijft beschikbaar voor publicatie op de sites van Antonweb.nl op het moment dat dit per e-mail ontvangen wordt en Antonweb.nl bepaalt de wijze van publiceren. Echter het eigendomsrecht blijft bij de indiener van de kopij. 7 De redactie kan zonder vermelding van redenen kopij weigeren. 8 Commerciële items zonder afspraken met Antonweb.nl worden geweigerd. 9 Antonweb.nl betracht grote voorzichtigheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de aangeboden foto’s, teksten, video’s en data en kan zo zonder opgaaf van redenen deze weigeren of van de website verwijderen. 10 Antonweb.nl is een particulier initiatief en zal beïnvloeding door derden, commercie of overheid niet toestaan. 11 Plaatsing commerciële advertenties kunnen aangevraagd worden via info@antonweb.nl tegen een nader te overleggen tarief of volgens de op deze site vermelde tarieven. 12 Schade veroorzaakt door niet beïnvloedbare inhoudswijzigingen of aantasting van de inhoud door inbreuk van buitenaf op de website; www.antonweb.nl, wordt gemeld bij de bevoegde instanties en de kosten veroorzaakt door deze handelingen worden verhaald op de veroorzaker(s). 13 De anonimiteit zal op verzoek van de indiener worden gewaarborgd en foto’s zullen eerst dan pas worden geplaatst met toestemming van de indiener of toeziend meerderjarige.
© Antonweb.nl 2013/2019