Publishing.

Op deze pagina staat de manier vermeld voor bepaling van de kosten voor reclame/publishing op de sites van Antonweb.nl, deze zijn gebaseerd op de volgende criteria. Omdat de websites zich bevinden in een traject van opbouw en ontwerp, contentvorming, bekendheid en genre- indeling, kunnen wij nog geen statistieken verstrekken over aantallen bezoekers en bezoekdetails. In principe kan een site slechts 10 bezoekers per maand hebben en andere sites een veelvoud of veel meer en dat zal zo blijven, want sitebezoek is heel fluctuerend en trendgevoelig. De tarieven zullen om deze redenen ook snel kunnen dalen of stijgen en staan voor een kort bepaalde tijd vast.Het effect van publishing blijft, zoals vermeld, meegaan met de ontwikkel- en acceptatiefase van de diverse sites. De tarieven zijn ook als zodanig voor deze situatie aangepast in een lage basisprijs. Antonweb.nl is als beheerder gerechtigd om zonder opgaaf van redenen aangeboden advertenties te weigeren en of te verwijderen van de sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor de gevolgen van het doorlinken via de advertenties, maar zal wel grote voorzichtigheid betrachten in de verwerving van advertenties. Publishing valt ook onder de Disclaimer en Voorwaarden van Antonweb.nl. Het aanbod van reclame via affiliatebedrijven en culturele instellingen vallen na controle door Antonweb.nl, buiten de vermelde tarieven. De (deep)linken van studentenwebsites, algemene sites, speciale acties en andere acties, vooraf geregeld met Antonweb.nl, vallen eveneens buiten de tarieven. Antonweb.nl plaatst banners en (deep)linken voor de periode van minimaal één kalendermaand, een afwijkende tijd kan met Antonweb.nl per e-mail besproken worden, de banners en (deep)linken worden geheel, ook softwarematig, door de adverteerders geheel aan Antonweb.nl geleverd. Informatie over de mogelijkheden, sitekeuze en plaatsing kunnen ook verkregen worden via het onderstaande emailadres: reclame@antonweb.nl . De banners en (deep)linken kunnen aan Antonweb.nl aangeboden worden zowel als JPG/GIF met of zonder link, in javascript, in html-code of in een flashbestand, onder voorbehoud van de plaatsingsmogelijkheden in de software-omgeving. Antonweb.nl werkt niet met cookies die de privacy van de bezoekers van de websites schaden. Antonweb.nl werkt niet met CPM/CPC/RON/ROC/ROS, layer, expandable, frequency cap, targetting, ctr en overige sturende scripten of software, behalve als deze verwerkt zijn in aangeboden banners/(deep)linken. Voor tarieven voor publishing op de sites van Antonweb.nl vragen wij een email met wensen en gegevens, over de wijze van plaatsing, naar ons toe te zenden, wij sturen dan zo snel mogelijk een email met de mogelijkheden en de te betalen kosten. De opdracht wordt uitgevoerd binnen 48 uur na ontvangst op onze bedrijfsrekening van de kosten, aangeboden per schriftelijke factuur of van een email door ons. Antonweb.nl is ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Midden Nederland onder nummer: 30251046 BTW-nummer: NL 0675.05.855.B01 en is gevestigd te Bilthoven. Emailadres: info@antonweb.nl
© Antonweb.nl 2013/2019
Wat gaan jullie doen vandaag....? Naar familie in Amersfoort....
De nieuwe ingang van Hoog Catharijne Utrecht

Publishing.

Op deze pagina staat de manier vermeld voor bepaling van de kosten voor reclame/publishing op de sites van Antonweb.nl, deze zijn gebaseerd op de volgende criteria. Omdat de websites zich bevinden in een traject van opbouw en ontwerp, contentvorming, bekendheid en genre-indeling, kunnen wij nog geen statistieken verstrekken over aantallen bezoekers en bezoekdetails. In principe kan een site slechts 10 bezoekers per maand hebben en andere sites een veelvoud of veel meer en dat zal zo blijven, want sitebezoek is heel fluctuerend en trendgevoelig. De tarieven zullen om deze redenen ook snel kunnen dalen of stijgen en staan voor een kort bepaalde tijd vast.Het effect van publishing blijft, zoals vermeld, meegaan met de ontwikkel- en acceptatiefase van de diverse sites. De tarieven zijn ook als zodanig voor deze situatie aangepast in een lage basisprijs. Antonweb.nl is als beheerder gerechtigd om zonder opgaaf van redenen aangeboden advertenties te weigeren en of te verwijderen van de sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor de gevolgen van het doorlinken via de advertenties, maar zal wel grote voorzichtigheid betrachten in de verwerving van advertenties. Publishing valt ook onder de Disclaimer en Voorwaarden van Antonweb.nl. Het aanbod van reclame via affiliatebedrijven en culturele instellingen vallen na controle door Antonweb.nl, buiten de vermelde tarieven. De (deep)linken van studentenwebsites, algemene sites, speciale acties en andere acties, vooraf geregeld met Antonweb.nl, vallen eveneens buiten de tarieven. Antonweb.nl plaatst banners en (deep)linken voor de periode van minimaal één kalendermaand, een afwijkende tijd kan met Antonweb.nl per e-mail besproken worden, de banners en (deep)linken worden geheel, ook softwarematig, door de adverteerders geheel aan Antonweb.nl geleverd. Informatie over de mogelijkheden, sitekeuze en plaatsing kunnen ook verkregen worden via het onderstaande emailadres: reclame@antonweb.nl . De banners en (deep)linken kunnen aan Antonweb.nl aangeboden worden zowel als JPG/GIF met of zonder link, in javascript, in html-code of in een flashbestand, onder voorbehoud van de plaatsingsmogelijkheden in de software-omgeving. Antonweb.nl werkt niet met cookies die de privacy van de bezoekers van de websites schaden. Antonweb.nl werkt niet met CPM/CPC/RON/ROC/ROS, layer, expandable, frequency cap, targetting, ctr en overige sturende scripten of software, behalve als deze verwerkt zijn in aangeboden banners/(deep)linken. Voor tarieven voor publishing op de sites van Antonweb.nl vragen wij een email met wensen en gegevens, over de wijze van plaatsing, naar ons toe te zenden, wij sturen dan zo snel mogelijk een email met de mogelijkheden en de te betalen kosten. De opdracht wordt uitgevoerd binnen 48 uur na ontvangst op onze bedrijfsrekening van de kosten, aangeboden per schriftelijke factuur of van een email door ons. Antonweb.nl is ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Midden Nederland onder nummer: 30251046 BTW-nummer: NL 0675.05.855.B01 en is gevestigd te Bilthoven. Emailadres: info@antonweb.nl

PUBLISHING (Reclame)

© Antonweb.nl 2013/2019
Het “Oude” Hoofdpostkantoor van Utrecht
De nieuwe ingang van Hoog Catharijne Utrecht
Statige boom
Beeld in Aken Duitsland
Het oude Raadhuis van Gouda
Wij houden de wacht
Beeld Aken Duitsland